Základná škola s MŠ Školská 11, Slovenský Grob

Základná škola s MŠ Školská 11, Slovenský Grob

Školská 11
90026 Slovenský Grob
IČO: 31816860

Informácie o inštitúcii Základná škola s MŠ Školská 11, Slovenský Grob

 

O našej škole.


V areáli školy sa nachádza budova ZŠ , telocvičňa, budova ŠJ s ŠKD a MŠ.

Sú tu parkové plochy, trávnatá plocha využívaná na šport, asfaltové ihrisko

a atletická dráha s doskočišťom.

Od roku 2002 je škola právnym  subjektom, navštevujú ju aj žiaci s Chorvátskeho

Grobu a z obce Viničné. V školskom roku 2005/2006 sme mali 213 žiakov ZŠ a 45

detí v MŠ.

 

Žiaci sa učia jazyky anglický a nemecký. Voliteľné predmety sa vyučujú podľa záujmu

žiakov.

 

Na škole pracujú krúžky :-  detský folklórny súbor HUSIARIK

- internetový

- športový

- volejbalový

- pohybové hry

- keramický

- tvorivé písanie

- tvorivé dielne.

 

Pracujeme s projektami " Škola podporujúca zdravie" , " Otvorená škola "

" e Slovakia ".

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľka školy :  Mgr. E. Baričičová

zástupkyňa         :   Mgr. M. Nemcová

 

+421 33 6478 303

skola@zssgrob.edu.sk

mach@zssgrob.edu.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit